ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งวันเปิดภาคเรียน โรงเรียนหนองแห้วพัฒนาจะเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 พฤษภาคม 2559
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 21:44 โดย โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • รับเกียรติบัตร "สถานศึกษาพอเพียง" โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และได้เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ที่ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันท ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 21:58 โดย โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1
 • เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเทศบาลหลวงศิริ 7 โรงเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ท ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 21:53 โดย โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1
 • อบรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนหนองแห้วพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลหลวงศิริ จัดกิจกรรมอบรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2559
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 21:03 โดย โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา จัดพิธีไหว้ครู วันที่  16  มิถุนายน  2559 
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 20:53 โดย โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรม
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 20:26 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา